TravelTalia logo
België > Vlaamse Ardennen
Be > Vlaamse Ardennen
Vanaf de straat Onderbos in Oudenaarde is er een rechte fietssnelweg aangelegd richting Kluisbergen. Dit fietspad is goed voor 10KM veilig fietsen. Wel even opletten als je af en toe een straat dient over te steken. Je hebt GEEN voorrang! ...
Top 131 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Ronse Hoogteverschil 77 m Lengte 1.000 m Stijgings-% 7,7% Steilste km 14% De Kanarieberg is een heuvel in de Vlaamse Ardennen gelegen nabij Ronse. Op de top ligt het Muziekbos. Iets west...
Top 111 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Kluisbergen Hoogteverschil 93 m Lengte 2200 m Stijgings-% 4,2% Steilste km 11%
Top 145 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Zulzeke Hoogteverschil 105 m Lengte 2.975 m Stijgings-% 3,5% Steilste km 8%
De Hotondmolen is een voormalige windmolen in het Belgische dorp Zulzeke. De molen is gelegen op de Hotondberg. Enkel de molenkuip resteert nog en deze doet tegenwoordig dienst als uitkijktoren. De eerste vermelding van een molen op de H...
Het stadhuis van Oudenaarde staat bekend als een schoolvoorbeeld van Brabantse laatgotiek. Het is opgetrokken op de plaats van het oude schepenhuis waaraan de nu nog bestaande veertiende-eeuwse lakenhalle verbonden was. In 1525 was het o...
In 1857 werd de spoorwegonderneming Compagnie du chemin de fer Hainaut et Flandres opgericht met als doel het bouwen van een spoorlijn tussen Gent en de Borinage teneinde de steenkool uit de Borinage via de haven van Gent te kunnen verschep...
Bent u op zoek naar een ontspannend dagje uit in de regio van de Vlaamse Ardennen? Dan is Genietend beleven wellicht wat u zoekt: een ritje per koets of huifkar door glooiende landschappen en liefelijke dorpjes of een langere uitstap met...
De Geuzentoren is een mysterieus bouwsel in het midden van het Muziekbos in de Oost-Vlaamse gemeente Ronse in België. M. Scribe zou de toren in 1864 hebben gebouwd. Een echte reden hiervoor is niet gevonden. Wel kan men veronderstellen dat ...
Top 80 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Oudenaarde Hoogteverschil 64 m Lengte 1.525 m Stijgings-% 4,2% Steilste km 7%
Top 91 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Schorisse Hoogteverschil 51,02 m Lengte 685,32 m Stijgings-% 8,36% Steilste km 12,90%
Het kasteel dat zelf uit verschillende delen is gebouwd bestaat verder uit een neerhof met duiventoren en een monumentale ingangspoort met portierswoning. Het domein is omgeven door een 1.700 meter lange gemetselde muur. De oudste vermeldin...
Top 77 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Oudenaarde Hoogteverschil 64 m Lengte 600 m Stijgings-% 11,6% Steilste km 22%
Het Manneken Pis van Geraardsbergen is een bekend beeldje in Geraardsbergen. De inwoners van Geraardsbergen plaatsten het beeld van een plassende jongen in 1459 op een fontein, ter vervanging van een door Gentenaars gestolen beeld van een l...
In het stadhuis van Oudenaarde bevindt zich het MOU. Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. Oudenaarde was een belangrijk wandtapijtenproductiecentrum. In het museum hangt een collectie Oudenaardse wandtapijten of verdures. De tot...
De Muur is een monument in de Vlaamse wielergeschiedenis. De steile helling heeft een lengte van 1075 meter. Het hoogste stijgingspercentage bedraagt 20%. De Muur is vaak het beslissende moment geweest in de finale van de Ronde van Vlaander...
Het Provinciaal Archeologisch Museum te Ename in Oost-Vlaanderen belicht het verleden van de Vlaamse Ardennen en meer specifiek het verleden van de hoge middeleeuwen.
Het Recreatiedomein De Donk is gelegen aan de westelijke rand van de Belgisch stad Oudenaarde. Het accent ligt op sportieve recreatie, op en rond een aangelegde vijver. Het domein is 85 ha groot, de vijver 30 ha. De Donkvijver is ontstaan ...
Deze molen stond oorspronkelijk in de West-Vlaamse deelgemeente Houtave. De Houtavemolen werd in 1981 afgebroken onder luidruchtig protest van de toenmalige veldwachter, vuurwapen in de hand. Hij schoot een kogel in het molenkot. Ze werd in...
De crypte is uniek in België, hoewel het verschijnsel typisch was voor de Romaanse architectuur in West-Europa. Ondanks een diversiteit in stijlen, toont de crypte een architecturale eenheid. Onder de vloer van de crypte werden funderingen ...
De Archeologische site in de Oost-Vlaamse deelgemeente Ename is een van de vier pijlers van het Provinciaal Archeologisch Museum. De site is 8 ha groot en is gesitueerd in de Scheldemeersen. Hier zijn de grondvesten bewaard van de Ottoon...
Eén van de mooiste art-decowijken van België als je kenners mag geloven. Nu, zelfs als je hier als leek rondwandelt, zie je de weelderigheid er van afstromen. Door de opkomst van de textielindustrie was er ook nood aan huisvesting voor d...
De Bosberg is een heuvel in de Vlaamse Ardennen die zich in een bosrijke omgeving op het grondgebied Geraardsbergen en Galmaarden (België) bevindt. Het wegdek bestaat deels uit betonplaten en deels uit kasseien. Top 105 m Locatie Vlaams...
Top 123 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Rozenaken Hoogteverschil 88 m Lengte 1.100 m Stijgings-% 8% Steilste km 13%
Top 56 m Locatie Vlaamse Ardennen Startplaats Zwalm Hoogteverschil 32 m Lengte 463 m Stijgings-% 7% Steilste km 14,2%
Eén van de best bewaarde gebouwen in Ronse en geloceerd aan het gezellige Bruulpark. Enkele bronnen dateren de Hoge Mote in de 15de eeuw als een kanunnikenwoning. Een mote is een kunstmatige heuvel omringd met water.
De Kluisberg (Frans: Mont de l'Enclus) is een heuvel in de Vlaamse Ardennen, op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Op de heuvel liggen twee fusiegemeenten die naar de Kluisberg genoemd zijn: de Vlaamse gemeente Kluisbergen en de Waalse ge...
Op een mooie zomerdag is dit de plaats om te genieten van Ronse en zijn omgeving. Een blik op het dal toont Ronse in al zijn glorie maar ook onze Franstalige medeburgers.
De oorspronkelijk romaanse Sint-Hilariuskerk met gotische gedeelten bevindt zich te midden van het kerkhof, de vierkante toren is opgetrokken in Doornikse hardsteen. Het dorp is afgelegen van elke grote verkeersader en heeft daardoor een...
Het Must - Museum voor textiel toont welke invloed de textielindustrie heeft gehad op de ontwikkeling van het toen nog kleine stadje Ronse. Hier zie je hoe architectuur, cultuur en kunst floreerden dankzij de bloeiende textielnijverheid. Do...
Dit hospitaal wordt reeds in 1238 vermeld al dient gezegd te worden dat niets meer overblijft van het originele gebouw. De oudste overgebleven delen zijn de twee armen van de kloostergang welke dateren uit 1636. De kapel dateert uit m...
In 1624 stichtte de Engelse edelvrouw Anne Scudamore (1584 - 1634) de Priorij van Hunnegem. Aldus kwam het romaanse kerkje in bezit van de zusters benedictinessen van Arras (Atrecht). De priorij werd in 1794 opgeheven, ten gevolge van de Fr...
De Collegiale Sint-Walburgakerk is een kerk in de Belgische stad Oudenaarde, toegewijd aan Walburga, de patrones van de Oudenaarde. De achterkant van de kerk paalt aan de grote markt. De toren van Sint-Walburga (1498-1624) is 88 m hoog e...
Zo goed als iedereen bezit minstens één paar schoenen. Wel, in dit museum zie je dat iedereen een ander paar kan bezitten! Vele schoenen door de tijd heen en over de verschillende culturen heen.
De neogotische kapel ligt op een heuvel (kapelberg) en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Rond de kapel bevinden zich de zeven staties van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde. De kerk werd door dorpelin...
Het voormalige armenhuis werd in 1863 gesticht door Sabina De Groote, die sinds 1836 weduwe was van P. Fr. De Bock. Het werd oorspronkelijk bestuurd door leken, om in 1896 te worden overgenomen door de religieuzen van het Heilig Hart van Ma...
De watervallen van de Zwalm zijn enkele kunstmatige watervalletjes aan watermolens langsheen de Zwalm, een zijrivier van de Schelde. In de heuvelachtige Vlaamse Ardennen heeft de Zwalm over een relatief korte afstand een verval van ongev...
Het reservaat Parkbos-Uilenbroek bestaat uit een mozaïek van kleine landschapselementen. Op de flanken van de beekvalleitjes ontvouwt zich een heuvelachtig landschap van graslanden, bosjes en weiden, omzoomd door een netwerk van hagen en ho...
De nonnen van Maagdendale hadden in de 12e eeuw een klooster gesticht in Vloesberg. De onveilige situatie zorgde er voor dat de abdis aan Arnulf IV, baron van Pamele, vroeg het klooster naar Oudenaarde te mogen overbrengen. In 1233 verkreeg...
Begijnen verschillen in die zin van kloosterzusters dat begijnen enkel de gelofte van kuisheid en van gehoorzaamheid afleggen, niet van armoede. Rijke begijnen woonden in het begijnhof in hun eigen huis, terwijl arme begijnen samenwoonden i...
Het Bisschopskwartier is een voormalige ontvangstruimte voor de hoge gasten van het hospitaal. Het pand, opgetrokken in 1622 door de architect Simon De Paepe, is een markant voorbeeld van Vlaamse Renaissance.
Het bosgebied ligt op de steile oostelijke flank van de Scheldevallei. Het reservaat bestaat uit bos, graslanden, poelen en ligt op een hoogte van 13 m tot 70 m.
Op de kleine markt staat een patriciërstoren uit de 12de eeuw: De Bouwewijntoren. De Bouwewijntoren is het oudste gebouw van Oudenaarde en is opgetrokken in Doornikse breuksteen. De toren is privébezit en hoort bij het Huis Margaretha va...
Het Brakelbos is een natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen (België). Het bosgebied van 52 ha ligt op het grondgebied van de gemeente Brakel (deelgemeente Opbrakel). Het natuurgebied ligt pal op de taalgrens en sluit...
Deze beschermde graan- en bloemwatermolen werd reeds vermeld in 1577. In de 19de eeuw was de molen ook in gebruik als schorsmolen voor eikenschors ten behoeve van leerlooiers. De maalderij is sinds 1962 buiten gebruik, maar het waterrad en ...
Het eerste brouwerijgebouw, aanhorigheden en woning werden gebouwd in 1898 in de Laurens De Metsstraat die toen nog Kerkhofstraat heette. Omwille van nu onbekende redenen werd de brouwerij in enkele jaren uitgebaat door drie eigenaars: R. S...
Het Centrum Ronde van Vlaanderen of CRVV is een wielermuseum en bezoekerscentrum in de Oost-Vlaamse stad Oudenaarde. Het museum is op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen geopend op 25 februari 2003 als een interactief bezoekers- ...
Het vroegere Manneken-Pismuseum werd volledig omgebouwd tot een fonkelend infokantoor en streekmuseum. Kom op een multimediale manier alles te weten over Geraarsbergen en de Vlaamse Ardennen.
De vestigingstoren De Dierkost was en in de 13de eeuw een belangrijk element van de stadsomwalling in Geraardsbergen. In de 19de eeuw werd De Dierkost hersteld terwijl de stadsmuren gesloopt werden.
Het Domein Breivelde in Grotenberge is een 14 ha groot park met kasteeltje, in 1970 door de stad aangekocht. De ingang van het Domein ligt op de top van een nijdige helling. Het park strekt zich van hier golvend uit naar de Bevegemse Vijver...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!