TravelTalia logo
België > Vlaamse Ardennen
Be > Vlaamse Ardennen
Bezienswaardigheden in Vlaamse Ardennen
Het stadhuis van Oudenaarde staat bekend als een schoolvoorbeeld van Brabantse laatgotiek. Het is opgetrokken op de plaats van het oude schepenhuis waaraan de nu nog bestaande veertiende-eeuwse lakenhalle verbonden was. In 1525 was het o...
In 1857 werd de spoorwegonderneming Compagnie du chemin de fer Hainaut et Flandres opgericht met als doel het bouwen van een spoorlijn tussen Gent en de Borinage teneinde de steenkool uit de Borinage via de haven van Gent te kunnen verschep...
De Geuzentoren is een mysterieus bouwsel in het midden van het Muziekbos in de Oost-Vlaamse gemeente Ronse in België. M. Scribe zou de toren in 1864 hebben gebouwd. Een echte reden hiervoor is niet gevonden. Wel kan men veronderstellen dat ...
Het kasteel dat zelf uit verschillende delen is gebouwd bestaat verder uit een neerhof met duiventoren en een monumentale ingangspoort met portierswoning. Het domein is omgeven door een 1.700 meter lange gemetselde muur. De oudste vermeldin...
Het Manneken Pis van Geraardsbergen is een bekend beeldje in Geraardsbergen. De inwoners van Geraardsbergen plaatsten het beeld van een plassende jongen in 1459 op een fontein, ter vervanging van een door Gentenaars gestolen beeld van een l...
Deze molen stond oorspronkelijk in de West-Vlaamse deelgemeente Houtave. De Houtavemolen werd in 1981 afgebroken onder luidruchtig protest van de toenmalige veldwachter, vuurwapen in de hand. Hij schoot een kogel in het molenkot. Ze werd in...
De crypte is uniek in België, hoewel het verschijnsel typisch was voor de Romaanse architectuur in West-Europa. Ondanks een diversiteit in stijlen, toont de crypte een architecturale eenheid. Onder de vloer van de crypte werden funderingen ...
De Archeologische site in de Oost-Vlaamse deelgemeente Ename is een van de vier pijlers van het Provinciaal Archeologisch Museum. De site is 8 ha groot en is gesitueerd in de Scheldemeersen. Hier zijn de grondvesten bewaard van de Ottoon...
Eén van de mooiste art-decowijken van België als je kenners mag geloven. Nu, zelfs als je hier als leek rondwandelt, zie je de weelderigheid er van afstromen. Door de opkomst van de textielindustrie was er ook nood aan huisvesting voor d...
Eén van de best bewaarde gebouwen in Ronse en geloceerd aan het gezellige Bruulpark. Enkele bronnen dateren de Hoge Mote in de 15de eeuw als een kanunnikenwoning. Een mote is een kunstmatige heuvel omringd met water.
Dit hospitaal wordt reeds in 1238 vermeld al dient gezegd te worden dat niets meer overblijft van het originele gebouw. De oudste overgebleven delen zijn de twee armen van de kloostergang welke dateren uit 1636. De kapel dateert uit m...
In 1624 stichtte de Engelse edelvrouw Anne Scudamore (1584 - 1634) de Priorij van Hunnegem. Aldus kwam het romaanse kerkje in bezit van de zusters benedictinessen van Arras (Atrecht). De priorij werd in 1794 opgeheven, ten gevolge van de Fr...
De Collegiale Sint-Walburgakerk is een kerk in de Belgische stad Oudenaarde, toegewijd aan Walburga, de patrones van de Oudenaarde. De achterkant van de kerk paalt aan de grote markt. De toren van Sint-Walburga (1498-1624) is 88 m hoog e...
De neogotische kapel ligt op een heuvel (kapelberg) en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Rond de kapel bevinden zich de zeven staties van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde. De kerk werd door dorpelin...
Het voormalige armenhuis werd in 1863 gesticht door Sabina De Groote, die sinds 1836 weduwe was van P. Fr. De Bock. Het werd oorspronkelijk bestuurd door leken, om in 1896 te worden overgenomen door de religieuzen van het Heilig Hart van Ma...
De nonnen van Maagdendale hadden in de 12e eeuw een klooster gesticht in Vloesberg. De onveilige situatie zorgde er voor dat de abdis aan Arnulf IV, baron van Pamele, vroeg het klooster naar Oudenaarde te mogen overbrengen. In 1233 verkreeg...
Begijnen verschillen in die zin van kloosterzusters dat begijnen enkel de gelofte van kuisheid en van gehoorzaamheid afleggen, niet van armoede. Rijke begijnen woonden in het begijnhof in hun eigen huis, terwijl arme begijnen samenwoonden i...
Het Bisschopskwartier is een voormalige ontvangstruimte voor de hoge gasten van het hospitaal. Het pand, opgetrokken in 1622 door de architect Simon De Paepe, is een markant voorbeeld van Vlaamse Renaissance.
Op de kleine markt staat een patriciërstoren uit de 12de eeuw: De Bouwewijntoren. De Bouwewijntoren is het oudste gebouw van Oudenaarde en is opgetrokken in Doornikse breuksteen. De toren is privébezit en hoort bij het Huis Margaretha va...
Deze beschermde graan- en bloemwatermolen werd reeds vermeld in 1577. In de 19de eeuw was de molen ook in gebruik als schorsmolen voor eikenschors ten behoeve van leerlooiers. De maalderij is sinds 1962 buiten gebruik, maar het waterrad en ...
Het eerste brouwerijgebouw, aanhorigheden en woning werden gebouwd in 1898 in de Laurens De Metsstraat die toen nog Kerkhofstraat heette. Omwille van nu onbekende redenen werd de brouwerij in enkele jaren uitgebaat door drie eigenaars: R. S...
De vestigingstoren De Dierkost was en in de 13de eeuw een belangrijk element van de stadsomwalling in Geraardsbergen. In de 19de eeuw werd De Dierkost hersteld terwijl de stadsmuren gesloopt werden.
De Grote Markt in Ronse geeft een aangenaam open gevoel. Met centraal geplaatst de obelisk uit 1817. Deze 11 meter hoge fontein van de Gentse architect Buels paste in de plannen van Ronse om een openbare waterleiding aan te leggen. Het s...
Margaretha van Parma was een buitenechtelijk kind van keizer Karel V. Haar moeder was Johanna van der Gheynst, dochter van een tapijtverkoper uit Nukerke. Zij werd gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Pamele en opgevoed in Brussel onder t...
Oorspronkelijk stond deze windmolen in Waregem en was daar als Hoogmolen bekend, al zeker sinds 1512. De molen functioneerde tot 1948 en was de eigendom van de gezusters Martha, Leontine en Magdalena Van den Broucke. De data 1678 en 1708 st...
Bovenop de Oudenberg staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw Oudenberg, een bedevaartkapel die gebouwd werd in 1906. Daarvoor stond een kleinere kapel die vermoedelijk uit de 17de eeuw stamde. Vanaf de top, die 110 m hoog is, heeft men een mooi uit...
De geschiedenis van dit omwalde kasteel gaat terug tot de middeleeuwen. Het behoorde toe aan verschillende rijke families, onder meer Marchant d'Ansembourg. In de 18de eeuw werd het huidig uitzicht bepaald, in rococo stijl. In de 19de eeuw ...
Het huidige kasteel werd tussen september 1762 en eind 1764 gebouwd. De bouwheer was de Gentse edelman Pieter Emmanuel d’Hane (1726-1786) en de belangrijkste aannemer was de Gentse bouwmeester Jean Baptist Simoens (1715-1779), alhoewel ook ...
Charles Auguste Liedts was een doctor in de rechten en advocaat in Oudenaarde, procureur des Konings in Oudenaarde en Gent en voorzitter van de rechtbank in Antwerpen. Hij was voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gouve...
Deze fontein en bron op de Grote Markt, voor het stadhuis, is een replica van de oorspronkelijke fontein die in 1930 werd verhuisd. Reeds in de 14e eeuw wordt een bron vermeld.
Op de Markt staat een bronzen standbeeld van Lamoraal van Egmont. Het verving in 1967 het identieke gietijzeren standbeeld, dat toen naar het Egmontpark verhuisde. Ook bezienswaardig is de voormalige dekenij op de Markt, een gebouw uit d...
De kerk staat aan de rechteroever van de Schelde, in het stadsdeel Pamele. Ze werd tussen 1234 en 1300 werd opgetrokken. De Heer van Pamele, Arnulf van Binche, liet de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele optrekken. De kerk was veel rijker ...
In de Bosgatstraat in Schorisse heb je een prachtig zicht op het landschap van de Vlaamse Ardennen. Er zijn ook enkele picknicktafels neergeplant.
In 1881 werd Geraardsbergen verplicht om gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs in te richten. 2 jaar later werd de bouw van de rijksmiddenschool reeds afgerond op de gronden van het vroegere begijnhof.
Oorspronkelijk stond hier de 12e-eeuwse Capelle van Onze Lieve Vrouw ter Maerct. In de 16e eeuw werd ze vergroot en kreeg een gotisch uiterlijk dat sterk lijkt op dat van de kerk anno 2012. De beeldenstormers hielden hier in 1566 huis. Tijd...
De Sint-Laurentiuskerk werd gebouwd in opdracht van graaf Herman van Verdun (998-1024) tijdens zijn ambtsperiode als markgraaf van Ename. Ename lag op dat moment op de grens tussen Frankrijk en het Duitse Rijk en nam derhalve een zeer strat...
De Sint-Martinuskerk met ovale kerkhofsite stamt mogelijk uit de vroege middeleeuwen. Het huidige kerkgebouw bewaart nog de romaanse toren en het koor in Doornikse steen, dat dateert uit de 12de of 13de eeuw en heeft een gotische transept i...
Ronse heeft twee Sint-Martinuskerken. Van de oude, naast Sint-Hermes, gebouwd in de 11de eeuw, bleef niets bewaard behalve de 15de eeuwse toren.
De eerste vermelding van een kerk dateert uit 977 en is te vinden op een diploma van keizer Otto II. De eerste kerk was een kerk in de Romaanse architectuur. In 1885 kwamen de plannen om de kerk te vergroten en de toren, het koor en het tra...
Dit gotisch gebouw uit de 14de eeuw werd door de eeuwen heen verschillende malen zwaar toegetakeld maar telkens opnieuw gerestaureerd. De trap werd pas eind 19de eeuw toegevoegd.
Villa Carpentier of Villa "De Platanen" is een luxueus art nouveau-landhuis in Ronse ontworpen door Victor Horta in opdracht van Brusselse garenfabrikant Valère Carpentier tussen 1899 en 1901. In tegenstelling tot de meeste andere landhuiz...
Tegenover de Sint-Walburgakerk ligt de stadsbibliotheek. Dit classicistische bouwwerk dateert uit de achttiende eeuw en wordt soms het „Vleeshuis” genoemd, omdat de Oudenaardse slagersgilde er eertijds haar onderkomen had. Het Vleeshuis wer...
bas-reliëf van 80m² waarop allerlei kleurrijke bommelfiguren zijn aangebracht. De bommelfiguren verwijzen naar de Bommelsfeesten die reeds in 1359 werden gevierd. Tijdens deze feesten, op de avond van de dertiende dag na de winterzonnew...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!