TravelTalia logo
TravelTalia > België > Antwerpen

De stadsnaam Antwerpen verklaart: De legende van Brabo

Jaren zocht men tevergeefs naar het ontstaan van de naam 'Antwerpen'. Iedereen bleef het antwoord schuldig tot men de legende van Silvius Brabo en de reus ontdekte...

De naam Antwerpen


Eén ding is zeker! De naam Antwerpen komt niet van "aan de werf" of "aanwerp". Waarom niet? heel eenvoudig, voor het jaar 1.000 bestond de letter "W" niet in het Nederlands alfabet. Aangezien ook geen enkele andere hypothese voldoening gaf, bracht men de Brabantse legende van de reus Druon Antigoon naar Antwerpen.

Sinds kort gelooft men ook in een Keltische oorsprong van de naam Antwerpen. in de Vita Eligii, een boek uit de zevende eeuw. Daar staat de naam ‘Andouerpis’ in als oudste benaming voor de wijde regio rond de huidige stad. Andouerpis zou zo veel betekenen als Zij die aan beide oevers wonen.

Oorsprong van de legende van Brabo en de reus Druon Antigoon

“Ergens in Brabant, op een burcht aan de Schelde, woonde de reus Druon Antigoon. Elk schip dat voorbijvoer, moest een zware tol betalen. Van degene die niet wou betalen, werd een hand afgehakt en in de Schelde geworpen. Tot de Romeinse soldaat, Silvius Brabo, de reus overwon. Hij hakte op zijn beurt de hand van de reus af en wierp ze in de Schelde. Zo zou de naam Brabant ontstaan zijn”. ( Brabo = brabant )

In de 15de eeuw kwam kunstenaar en koopman, Pieter Coecke uit Aalst, naar Antwerpen en hij kon de markgraaf van Brabant overtuigen dat de reus volgens de legende in de Antwerpse burcht zou hebben gewoond. Meer bepaald in het huis van Bretagne gelegen in de Mattestraat.

In de 17de eeuw werd dan ook de laatste link gelegd met hand-werpen. De legende diende niet langer meer enkel en alleen om het ontstaan van Brabant te verklaren, maar geeft nu ook een ludieke verklaring van de oorsprong van de naam 'Antwerpen'.

De legende van Brabo en de reus Antigoon

Op een eiland in de Schelde, dicht bij de monding, nabij de zee, hadden die van de oude stad Tongeren een kasteel gebouwd. Nu gebeurde het, duizend jaren voor Christus, dat de reus Druon Antigoon die burcht veroverde. De reus met zijn grote voeten en harde knoken verpletterde de burgzaten. Degene die hij niet vermorzelde joeg hij her en derwaarts heen en bulderend nam hij het bezit van de sterkte op het eiland.


Nu begon er een vreselijke tijd voor de schippers die de Schelde op en afvoeren. Zo volstond het vroeger met het betalen van een matige tol aan die van Tongeren, nu was dat anders geworden. De reus Druon Antigoon eiste meer en meer van de schippers. Hij was niet tevreden met een tiende, nee hij eiste de helft op van alles wat er voorbij zijn kasteel voer.

En wee de schipper die hieraan niet voldeed. Wee degenen die bij nacht en ontij voorbij de burcht trachtte te slippen om zodoende de tol aan de reus Druon Antigoon te ontgaan. Het verging dien schipper slecht. De reus was steeds op zijn post. Niets ontging hem. De weigerachtige schipper moest de helft van zijn vracht afstaan of zijn rechterhand ging er af.

De reus was niet te vermurwen. Geen tol, dan de rechterhand. Met een houw van zijn reusachtige zwaard hieuw hij de hand bij de pols af en wierp die dan in de Schelde. Ja het was een verschrikkelijke tijd voor de schippers die de Schelde bevoeren in de dagen toen de reus Druon Antigoon nog op zijn veroverde kasteel op het eilandje woonde en handen afkapte en in de Schelde wierp.

Maar er zou snel een eind komen aan de gewelddaden van de reus Druon Antigoon want Salvus Brabo maakte zich op om hem te verslaan. Salvus Brabo was de koning van Tongeren, en niet alleen dat, maar hij was ook familie van Gaius Julius Caesar.

Hij trok er dan op zekere dag op uit en versloeg de reus. Toen hij hem goed en wel verslagen had kapte hij hem voor straf zijn rechterhand af en gooide die in de Schelde. Precies zoals de reus met zo menig weerloos schipper gedaan had. De reus kreeg dus zijn verdiende loon.

Hoe het nu verder met Druon Antigoon gegaan is weet niemand met zekerheid te zeggen. Maar op de burcht zetelde hij niet meer en de schippers werden niet meer beroofd van hun halve vracht en bovendien werd hun rechterhand gespaard. Brabo kreeg natuurlijk zijn beloning. Brabo werd bevorderd tot hertog van Brabant. Julius Caesar wist zijn dappere daad te waarderen. Maar van die reus heeft niemand ooit meer iets gezien sedert die tijd.

Waar vind men Brabo?


Het gekendste beeld van Brabo staat in een fontein op de Grote Markt van Antwerpen. Grappige feit is dat Brabo de hand in de verkeerde richting gooit. Dit is omdat het anders overkwam dat Brabo de hand in het stadhuis gooit en dat kan natuurlijk niet.

Ook het feit dat er rond de 12de eeuw geen Romeinen meer ronddwaalden in Antwerpen is de reden waarom Brabo geen kleren aanheeft. Zo kan je er niet echt een periode opplakken.

Facebook Deel op Facebook >
wandelingen & reisgidsen? Ook in Antwerpen! Wordt gratis lid >
TravelTalia Magazine

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!