TravelTalia logo
België > Meetjesland
Be > Meetjesland
Bezienswaardigheden in Meetjesland
In 1190 bouwde Zeger II in Ertvelde, het mottekasteel Hoge Wal. Het was een versterkte woonplaats, bestaande uit een opperhof en een neerhof. Rond de vesting lag een watergracht. De Hoge Wal is een van de best bewaarde mottes in Vlaanderen.
Het is één van de drie typische en zeldzame duiventorens. De "behuisde hofstede" in de hoek van de Bellemdorpweg en de Museumstraat (in die tijd Kerkstraat) behoorde in 1640 toe aan Mejuffer Clara De Coninck. In die tijd wordt in de kron...
Deze kapel in Ertvelde is reeds meer dan 100 jaar een bedevaartsoord. Naast de relegieuse aantrekkingskracht is de groene ligging ook veelal een reden tot een daguitstap naar Stoepekapel.
Het uitgestrekte Doornzeledries, een lange rechthoekige dries waarrond het dorp gebouwd is, met centraal de kerk. Het is de enige dries met dergelijke afmetingen (1500 x 160 m) die bewaard is gebleven. Er werden schapenkudden verzameld voor...
De Gerardsmolen is een korenmolen in Wippelgem (Evergem). Deze bergmolen verving een eerdere staakmolen op dezelfde plaats, waar al sinds 1645 een korenmolen stond. De oude molen werd in 1864 vervangen door mulder Gerard Neyt, vanaf dat mom...
Wanneer de eerste burcht op die plaats gebouwd is kan niemand achterhalen maar zeker is dat Poeke in 1139 reeds werd vermeld. Het gebouw heeft wel een voorname rol gespeeld in het conflict tussen Lodewijk van Male en de Gentenaars in 1382. ...
Tekenend voor Zelzate is Mietje Stroel, het meisje dat plaste waar het haar paste. Door een smokkelaar op het Zelzaats stort opgevoed, heeft deze vondelinge nu een standbeeldje vlak voor het gemeentehuis
Op het dorpsplein van Sleidinge prijkt een arduinen pomp. Die werd omstreeks 1863 gebouwd om de bevolking van drinkwater te voorzien. De zuil met siervaas staat op een hoge vierkante sokkel, versierd met twee metalen maskerkoppen met waters...
Deze arduinen schandpaal is voorzien van het wapenschild van de bisschop van Gent, heer van Evergem, in 1698.
De molen is in 1985 door de huidige eigenaar maalvaardig hersteld. Tegenwoordig maalt hij spelt, die wordt verwerkt tot brood en speciaal bier. Bij het herstel is de molen een halve meter verhoogd en is een wiekverbetering volgens het syste...
De Westermolen in het Oost-Vlaamse Lembeke (Kaprijke) is een staakmolen. Hij staat op de hoek van de Windgatstraat en Westermolenstraat, een plaats waar al in 1372 een windmolen stond. Delen van deze molen zijn hergebruikt in de huidige Wes...
Ronde korenwindmolen die in 1810 gebouwd werd op een molenberg.
Hier zijn nog restanten van de vroegere omwalling te vinden, waarop men een interessante plantengroei aantreft met onder meer Holpijp. De naam "Schuurlo" werd reeds in 1375 vermeld in verband met weiland en vijvers, maar het kasteel werd pa...
De Pietendriesmolen, ook wel bekend als Toatse Meuln (naar de familie Taets), Molen Ter Pieten (naar het Goed Ter Pieten, het huidige Blauwgoed) of Driesmolen (naar het gehucht) is een windmolen op de grens tussen de Meetjeslandse dorpen Ur...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!