TravelTalia logo
België > Leiestreek
Be > Leiestreek
Bezienswaardigheden in Leiestreek
Het Flanders Field American Cemetery and Memorial is een Amerikaanse militaire begraafplaats in de Belgische stad Waregem, gelegen op het kruispunt van de Wortegemseweg en de Bosstraat, vlak bij de afrit van de autosnelweg E17. Het is de en...
Oorspronkelijk ontstaan in de 12e eeuw als boerderij, spreekt men in de 14e eeuw van een versterkte waterburcht. Het slot werd verwoest in 1491. In 1579, in de periode dat Gentse opstandelingen Filips II van Spanje als graaf van Vlaanderen ...
De vroegste vermeldingen van het Belfort van Kortrijk gaan terug tot 1307. Enkel het onderste gedeelte van de toren dateert nog uit die periode. Omdat de toren dreigde in te storten werd hij in de Middeleeuwen gehalveerd waarbij het bovenst...
De naam broel verwijst naar bruul, een afgebakend stuk land, meestal moerassig of braakliggend. De torens zijn een overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling die tijdens verscheidene bezettingen en oorlogen verwoest werden. Ze bescherm...
Uit 1371 dateren drie pauselijke oorkonden waarin de kapel vermeld wordt die graaf Lodewijk van Male - geboren op 25 november 1330, feestdag van de heilige Catharina- ter ere van deze heilige heeft laten bouwen te Kortrijk. De aanvang van d...
In de 17de eeuw werd op de plaats van een oud hospitaal aan de oever van de Mandel een augustijnenklooster opgericht. Onder invloed van Napoleon werden de Augustijnen allerlei beperkingen opgelegd en uiteindelijk moesten zij in 1797 hun klo...
Ursula Vandenbroucke wou een eigen Lourdesgrot nadat een bedevaart naar Lourdes met een goede vriendin. Deze vriendin had een zwaar spraakgebrek en dankzij de bedevaart was ze hiervan volledig verlost.
"Preetjes Molen" is heden ten dage de enige nog bestaande vlaszwingelwindmolen in Heule en omgeving, en voor zover bekend in Europa. Op 20 januari 1872 is er in de molen brand ontstaan, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dit ge...
Voordat Waregem in 1119 een parochie van het bisdom Doornik werd, had het waarschijnlijk een houten kerk. Begin 16de eeuw werd het toenmalig driebeukig Romaans kerkje grondig veranderd en vergroot.
Albert Saverys (Deinze, 12 mei 1886 - Petegem, 29 april 1964) was een van de meest vooraanstaande Belgische kunstschilders van het interbellum. Met aanvankelijk luministische (tot 1920) en later expressionistische Leiezichten te Deinze en A...
Dit historisch monument uit de 14de eeuw is één van de weinige restanten van de middeleeuwse Franse voorburcht. Deze werd samen met de toenmalige burcht in 1301-1302 opgericht door de Franse koning Filips de Schone in het kader van de Frans...
In 1861 groef men een doorsteek van 100 meter om zo 5 km aan bochten uit te sparen. Op dit stuk werd een stuw en een sluis gemaakt. De sluis is perfect bewaard en wordt nog steeds met de hand bediend.
Het begijnhof van Kortrijk was omringd door het grafelijk kasteel, de stadswallen en het Sint-Maartenkerkhof en ligt vlak in de buurt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. Het Kortrijkse begijnhof werd meerdere malen verwoes...
De Broelkaai vormt de kaai op de linkeroever van de Leie. De kade en straat op de rechteroever is de Verzetskaai. Beide kaaien worden gedomineerd door de middeleeuwse Broeltorens. De Broelkaai loopt van de Gentkaai tot de Damkaai en bevindt...
Den Roeland op de Grote Markt 19 werd vermoedelijk ontworpen door de Gentse architect J. Colin. In de 14de eeuw stond daar een lombarsteen of bank van lening. Het was een van de zeldzame gebouwen die niet vernield werden door de brand van ...
Achter deze gevel bevond zich oorspronkelijk het gasthof De Gouden Leeuw, dat in 1683 door de grauwzusters-franciscanessen werd aangekocht.
Eén van de belangrijkste hoeves van Waregem is het beschermde Goed te Nieuwenhove. Het vormde het centrum van de gelijknamige Middeleeuwse heerlijkheid. De huidige gebouwen dateren van de 18de eeuw. De hoeve zelf is niet toehankelijk ...
In 1238 werd te Marke het Rodenburgklooster gesticht met de naam Spiegel van de Heilige maagd Maria (Speculum beatae Mariae Virginis) volgens de regel van Cîteaux. Er leefden voornamelijk Franse nonnen. Door de krappe financiële moeilijkhed...
Het Groeningemonument is een herdenkingsmonument in de Belgische stad Kortrijk. Het vergulde beeldhouwwerk werd opgericht naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag en bevindt zich in het Groeningepark waar in de midde...
De Groeningepoort is een herdenkingsmonument in de Belgische stad Kortrijk. De triomfboog werd gebouwd naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag en geeft toegang tot het Groeningepark waar tijdens de middeleeuwen het ...
Herdenkingsmonument door Simon Plasman voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het beeld werd ingehuldigd in 1921.
Het monument naast de Leie herinnert aan de Leieslag van mei 1940. Sinds 2007 staat er een volledig Howitzer artilleriestuk.
In de 18e eeuw werd het licht classicistisch verbouwd waarbij het Sterrebos werd aangelegd met het Prater van Wenen als model.De ingang werd in 1730 naar de zuidkant verhuisd. De westelijke en oostelijke poortgebouw werden in 1731 gebouwd. ...
Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal ontstond omstreeks 1211 en is daarmee het oudste ziekenhuis in Kortrijk. Oorspronkelijk was het een passantenhuis. De naam hospitaal (Latijn: hospitalis) verwijst in eerste instantie naar gastvrijheid, niet na...
In Deinze stond in de 9e eeuw een eerste kerkgebouw. Poppo, abt van de abdij van Stavelot en geboren in Deinze, schonk relieken aan de kerk na zijn terugkeer uit het Heilige Land. Deze werden in een muur in de kerk ingemetseld. De huidige k...
De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk werd in 1199, op initiatief van graaf Boudewijn IX van Constantinopel opgestart. In december 1203 hield men de eerste eredienst in het koor van de nieuwe kapittelkerk. De kerk speelde een be...
Deze oude spoorwegberm zorgt er voor dat het natuurgebied Gaverbeekse Meersen in de volksmond dikwijls de oude spoorwegberm genoemd.
De oude stedelijke begraafplaats is een begraafplaats in het centrum van de Belgische stad Roeselare. Kenmerkend zijn de rechtlijnige dreven en wegen. Als gevolg van de rijke beplanting krijgt de oude stedelijke begraafplaats ook vaak de be...
De Sint-Amandskerk is een kerk in de Belgische stad Roeselare. Het was een hulpkerk, toegewijd aan Sint-Amandus in een wijk aan de noordzijde van het station. De kerk werd noodzakelijk door de aanzienlijke ontwikkeling van de stad vanaf 185...
In 1906 werd de parochie Sint-Jan Baptist te Kortrijk gesticht in de stadswijk Sint-Jan. Daarop besloot men om aan het Sint-Jansplein een nieuwe parochiekerk te bouwen. De Sint-Janskerk, naar een ontwerp van architect Jules Coomans, werd ge...
Op deze plaats, vlakbij de Grote Markt van Kortrijk bevond zich reeds rond 650 een bedehuis dat gebouwd werd door Sint-Elooi. Later werd op dezelfde plaats een Romaanse Sint-Martinuskerk opgericht. In de middeleeuwen werd deze Romaanse kerk...
De Sint-Michielskerk werd in de periode 1607-1611 gebouwd door stadsarchitect Jan Persijn in opdracht van de Jezuïeten, ter vervanging van de 14de-eeuwse Heilige-Geestkapel. Het klooster en het college van de paters reikte tot aan de Kastee...
De vroegste sporen van de kerk zijn te dateren in de Middeleeuwen. Het was de enige kerk in Roeselare. In 1488 was er een stadsbrand, en gezien de meeste huizen uit hout waren en vlakbij de kerk stonden, was die vrij verwoestend. Ook de ker...
Het stadhuis valt op te delen in twee delen. Enerzijds is er het ‘oude’ gedeelte en anderzijds is er de nieuwere vleugel. Het oudere gedeelte werd gebouwd in drie jaar tijd, tussen 1769 en 1771, in Louis XV-stijl. Dat is een barokstijl (eer...
Reeds in de 14de eeuw bezat Kortrijk een stadhuis (scepenhuus), dat echter na hun overwinning te Westrozebeke in 1382 door de Fransen volledig werd afgebrand. Tijdens een recente renovatie werden bovendien nog oudere resten van een bakstene...
In de stadswaag werden vroeger gewichten geijkt. Dit was een belangrijke dienstverlening in een stad waar onder andere de edelsmeedkunst bloeide. De weegbrug werd in 1840 op de westkant van het Sint-Michielsplein gebouwd en in 1889 naar ...
Het standbeeld werd gebeeldhouwd door de Roeselaarse kunstenaar Jules Lagae en in 1909 ingehuldigd. Het beeld staat symbool voor de Vlaamse strijd en de Vlaamse beweging. Albrecht Rodenbach (1856 -1880) wordt voorgesteld als de jonge ideali...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!