TravelTalia logo
Nederland > Limburg
Ne > Limburg
Bezienswaardigheden in Limburg
In hartje Maastricht, naast de noordelijke tak van de rivier Jeker, staat de oudste nog draaiende molen van Nederland: een watermolen uit de 11e eeuw. Via de Bisschopsmolengang kom je aan de achterzijde van de molen, waar het rad van deze w...
Sinds de 17e eeuw is het centrum van Maastricht gesitueerd het huidige plein de Markt. Deze plek, die vroeger grensde aan de eerste stadsmuur, is het middelpunt van de stad. Midden op het Marktplein staat het imposants stadhuis van Maastric...
De eerste vermelding is als vestingstoren in een acte van de hertog van Brabant uit 1381, die Valkenburg na een wekenlang beleg veroverde. De eerste bekende bewoner is ene Peter van Ellerhorn, vermeld in 1573, toen Den Halder nog niet veel ...
De Sint-Martinuskerk is de hoofdkerk of dekenale stadskerk van Weert. De kerk is in gebruik voor de rooms-katholieke eredienst en is gewijd aan Sint-Martinus. De Sint-Martinuskerk in Weert is, net als de Grote of Michaëlskerk in Zwolle, een...
De oorspronkelijke parochie dateert vermoedelijk al uit de vroege middeleeuwen; tot de 12e eeuw werden de meeste bisschopskerken aan Petrus gewijd. In 1299 werd de kerk uitgebreid met een kapittel met twaalf kanunniken, nadat Walram de Ross...
De Sint-Rosakapel is een kapel in Sittard in de Nederlandse provincie Limburg. De kapel staat aan het uiteinde van de Kapellerweg aan een kruispunt waar ook de wegen Kollenberg, Duustergats en Eeckerweg bij elkaar komen. De kapel staat op e...
Tot de ontginning in de tiende eeuw was het gebied rond Thorn heel moerassig. Aan de rand van dit moeras liep de Romeinse heirbaan van Maastricht naar Nijmegen. Omstreeks 990 werd op een hoogte, dichtbij de Maas, door graaf Ansfried, die ge...
In de beginjaren was er een Latijnse school gevestigd. Deze bleef maar tot 1619 in het gebouw waarna het overging in handen van de Kruisheren, die de lessen vanaf dat jaar in hun klooster gaven. Wie er daarna in het gebouw kwam is onbekend,...
De kerk werd gesticht ten behoeve van de in 1867 in Sittard ingestelde Heilig Hartdevotie en verving hierbij de hiervoor veel te kleine kapel van het Ursulinenklooster. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door giften uit heel Nederland. Op 2...
In Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg bevindt zich een ronduit fascinerende wereld. Het is de Gemeentegrot, per jaar door velen bezocht. Met de ontginning van deze grot werd zo'n 2000 jaren geleden begonnen toen de Romeinen de mergel...
De Geulpoort is waarschijnlijk in het tweede kwart van de 14e eeuw gebouwd als onderdeel van de in deze periode vernieuwde stadsomwalling van Valkenburg, samen met de Grendelpoort en de Berkelpoort. Op de oude kaart van Jacob van Deventer u...
Peutz ontwierp het gebouw voor de Heerlense stoffenkoopman Peter Schunck. Deze had in het centrum van Heerlen, nabij de Sint-Pancratiuskerk, enkele panden gekocht, die hij wilde slopen om het vrijkomende terrein te gebruiken om een groot wa...
Er heeft een (houten) voorganger gestaan. Rond het jaar 1000 werd de Martinuskerk opnieuw gebouwd in romaanse stijl. In de loop van de 14e eeuw werd er aan de westzijde van het gebouw een toren toegevoegd, de toren kende een tentdak met een...
De geschiedenis van kasteel Grasbroek hangt nauw samen met het even verderop gelegen Kasteel van Born, met name met de familie Van Drimborn die in de 16e eeuw de eigenaars waren van dat kasteel. Het was Alexander Van Drimborn, gehuwd met El...
Kasteel Hoensbroek of Gebrookhoes (Kasteel Gebrook) is een van de grootste kastelen van Nederland. Het oudste gedeelte van het kasteel, met name de hoge ronde toren, dateert van rond 1360, toen Herman Hoen het verbouwde. In 1225 was er in d...
Deze romaanse toren bevindt zich op het kerkhof, en was de kerktoren van de oude Petruskerk, die in 1924 werd afgebroken. De toren dateert uit de 11e-13e eeuw en is het enige nog bestaande deel is van een middeleeuwse dorpskerk. Gezien haar...
Het klooster is gelegen aan de Plakstraat, in het zuidelijkste puntje van de omwalde binnenstad en grenst aan de voormalige stadswal en ligt vlak naast het Kritzraedthuis. Het bakstenen complex bestaat uit drie vleugels, een kloosterkerk en...
De molen is gesticht met de naam In den Crouwel. De huidige naam vertelt al veel over de functie van de molen, het uitpersen van olie uit oliehoudende zaden. Dit was niet altijd het geval. De eerste functie van de molen was als volmolen, he...
De villa was van het type Villa urbana en had een breedte van 84 meter, waarmee het de grootste Romeinse woning in Nederland was. De villa bestond uit verschillende vertrekken en had aan de voorzijde een zuilengalerij met in het midden de h...
Ben je op zoek naar natuur, architectuur, water, industrie en geologie in één? Dan is een rondleiding in en rondom de ENCI fabriek misschien iets voor jou. De ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) is een fabriek met grote monumentale i...
De Joriskerk is een protestantse kerk in Venlo en staat gedeeltelijk op de plaats waar vroeger het Sint Jorisgasthuis stond. Het laat-gotische koor van de voormalige Gasthuiskapel (1509) vormt het oudste deel van de kerk. Het oude kerkje...
De geschiedenis van Thorn hangt nauw samen met die van de abdij, die rond 975 door de heilige Ansfried, bisschop van Utrecht, werd gesticht als adellijk benedictinessenklooster. Het klooster in Thorn groeide uit tot een wereldlijk sticht, e...
Eind 12e eeuw werd Heerlen door Dirk van Are, aartsdiaken van het prinsbisdom Luik, kerkelijk losgemaakt van de Sint-Laurentiuskerk in Voerendaal en werd de Sint-Pancratiusparochie opgericht. De bouw van de kerk moet omstreeks deze tijd zij...
In 1329 werd de vesting Valkenburg belegerd door hertog Jan III van Brabant en verdedigd door Walram II, zoon van Reinoud van Valkenburg. Na de inname werden het kasteel en de verdedigingswerken afgebroken. Bij de herbouw werd besloten het ...
De Bovenste Plasmolen is een midden- en bovenslag watermolen te Plasmolen in het natuurgebied Sint-Jansberg, in de Nederlandse gemeente Mook en Middelaar. Deze korenmolen is in 1725 gebouwd als papiermolen. De molen maakt gebruik van water ...
De dominicanen woonden vanaf 1892 in het klooster Trans-Cedron aan de Kleine Beekstraat, maar dit werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield. Het klooster Mariaweide werd gesticht in 1416 door de Augustinessen op de Weide. Einde 15e ee...
De grafheuvel op de Vaalserberg is een grafheuvel gelegen in Nederlands Zuid-Limburg ten zuiden van Vaals. Ze ligt op de Vaalserberg zo'n 300 meter ten noorden van het drielandenpunt. Het gaat om één solitaire heuvel die dateert uit de p...
De grafheuvels van het Vijlenerbos zijn een aantal grafheuvels die in het zuidoostelijke en oostelijke deel van het Vijlenerbos gelegen zijn. Ze liggen ten zuidoosten van Vijlen en ten westen van Vaals in de gemeente Vaals. Wanneer men hier...
In 1329 werd de vesting Valkenburg belegerd door hertog Jan III van Brabant en verdedigd door Walram II, zoon van Reinoud van Valkenburg. Walram sneuvelde en na de inname werden het kasteel en de verdedigingswerken afgebroken. Bij de opbouw...
De molen zou in 1660 als korenmolen zijn gebouwd. Het verhaal gaat dat de oorspronkelijke bewoners van Horis zich gevestigd hadden op een 5-tal hooggelegen punten. De mensen die toen een gemeenschap of dorp vormden hadden de landbouw als he...
De Heerenhof wordt weleens “een tuin in een tuin in een tuin” genoemd en is een ware belevenis voor iedereen die van groen houdt. De tuin is aangelegd op lössgrond en beslaat maarliefst 3000 m². Wanneer je aan de voorkant van het huis aan d...
Als het gevolg van het verkrijgen van stadsrechten, kreeg Maastricht ook het recht zich te beschermen met een stadsmuur. In 1229 verrees de eerste ommuring, waar onder andere de Helpoort een onderdeel van was. Deze eerste ommuring bleek al ...
Huize Schreurs (ook wel Vogelsanck naar de vermoedelijke stichters) is een goed bewaard gebleven woonhuis in vroege renaissance-stijl aan de Grote Kerkstraat 19 en 21 in Venlo. In 1492 moet er al een huis Vogelsanck in de Grote Kerkstraa...
Huize Watersley welke in de 16de eeuw als hoeve is gebouwd. In 1752 kwam er een kasteel. In de 19de eeuw werd dit gebruikt als gymnasium voor de Duitse paters Franciscanen. Nu wordt het gebruikt door Stichting Pergamijn voor verstandelijk g...
Kapel Onder de Linden, in 1673 gebouwd in opdracht van kanunnikes Clara Elisabeth van Manderscheidt Blankenheim. Er worden nog steeds processies gehouden naar deze kapel.
Het kasteelcomplex is gelegen binnen een brede omgrachting en bestaat uit een burcht en een kasteelboerderij als voorburcht. De burcht is een geheel onderkelderd viervleugelig vierkant gebouw rond een kleine binnenplaats. Het is een zeldzaa...
Kasteel Neubourg is een kasteel in de Nederlands Limburgse gemeente Gulpen-Wittem, iets ten westen van het dorp Gulpen. Vanaf de hoger gelegen Provinciale weg 278 (Maastricht-Aken) heeft men een fraai uitzicht op het kasteel.
Het kasteel is een ruïne van de tussen 1455 en 1461 door Jacob I van Horne gebouwde burcht. Deze burcht was de zetel van de heren van Weert, de latere graven van Horn, en bestond uit een hoofdburcht en een, eveneens 15e-eeuwse, voorburcht. ...
De Minderbroederskerk is een eenbeukig driezijdig gesloten kerkgebouw in gotische stijl in het centrum van Venlo, gebouwd in 1617. Op 15 mei 1612 kwamen de eerste Minderbroeders naar Venlo, waar ze zich tijdelijk in het oude Sint-Jacobsg...
De geschiedenis van de molen gaat terug tot 1712 toen de molen met goedkeuring van de heer van Neubourg en Gulpen werd gebouwd als papiermolen door Cornelis Hollman uit Maastricht, een afstammeling uit een Duitse familie van papierfabrikant...
De Obelisk is een stenen monument te midden van een vijver in Vaals in Nederlands Zuid-Limburg. Het is een hardstenen obelisk die Johann Arnold von Clermont in 1790 of 1792 liet oprichten om het noordelijke uiteinde van het domein van de fa...
De Onze Lieve Vrouwekerk in Maastricht is een mooi voorbeeld van Romaanse bouwkunst. Op de plek waar nu de kerk staat stond in de 5e eeuw al een kerkje dat mogelijk bovenop de resten van een Romeinse tempel werd gebouwd. De kerk fungeerde e...
De geschiedenis van de molen gaat terug tot in 1348 toen de molen behoorde tot het leengoed van de heren van Valkenburg die tevens de heren van Sittard waren en later door de hertogen van Gulik. Deze heren oefenden het molenbanrecht uit in ...
De Poolmolen is een watermolen op de Geleenbeek. De molen ligt in Holtum en maakt deel uit van een boerderij. Het is een middenslagmolen die is ingericht als korenmolen. De oudste vermelding van de Poolmolen dateert uit 1662; de huidige mol...
Het Romerhuis is een goed bewaard gebleven woonhuis met winkel in laat-gotische stijl uit circa 1490 op de hoek van de Kwartelenmarkt en de Wijngaardstraat in de Nederlands Limburgse stad Venlo.[1] Het pand is sinds 20 april 1971 een rijksm...
Van 1701 tot 1702 werd het Fort Sint Pieter belegerd en jij kan dat herbeleven met een gids. Word gedurende een uur en een kwartier rondgeleid door het vijfhoekige fort en maak kennis met de vele schietgaten in de gracht, de ondergrondse ga...
De Rosmolen is, al doet de naam anders vermoeden, geen rosmolen en is dat ook nooit geweest. Wel heeft het vierkantige molengebouw met tentdak het uiterlijk van een rosmolen. Naast de molen staat een fraaie boerderij. Het gebied waar de hui...
In de middeleeuwen was de Sint Janskerk nog niet gebouwd. De Sint Servaaskerk, die er tegenwoordig naast staat, bestond al wel, maar was niet toegankelijk voor het gewone volk, enkel voor de kapittelheren of kanunniken van het Sint Servaask...
De Sint-Jacobskerk is een eenbeukige kerk in de Venlose Middeleeuwse binnenstad, op de hoek van het Maasschriksel en Helschriksel, die deel uitmaakte van het voormalige Sint Jacobsgasthuis. In 1702 werd de kerk bij een belegering grotend...
Op 12 juli 1582 gaf hertog Willem van Gulik een vergunning af aan Dirk Jehw, rentmeester van Born, en Sibert Redinghoven, secretaris van de Gulikse rekenkamer, voor de bouw van de tweede watermolen aan de Molenbeek te Sittard. Een jaar late...
Rondom de vestingmuren heeft in het verleden een stadsgracht gelegen. Deze stadsgracht was nergens meer aanwezig en aan de oostzijde van de stad is het voormalige tracé van de Stadsgracht nagenoeg volledig bebouwd. Sinds 2013 is men...
De watermolen wordt reeds in 1381 genoemd en heeft toebehoord aan het Huis Strijthagen tot Welten, ook Huis te Welten genoemd. De molen is gerestaureerd in 1982. In de Franse tijd was het complex eigendom van Philippe Henri Veugen en Jean G...
De kapel is in gotische stijl gebouwd maar de plaats was reeds lang voor de bouw van deze kapel een bedevaartsoord. De kapel dateert ongeveer uit de 16e eeuw. Naast de kapel bevinden zich een eeuwenoude waterput die van oudsher bekendstaat ...
De Dominicanerkerk, ook wel Dominicanenkerk genoemd, stamt uit het einde van de 13de eeuw. Het is een gotische kerk die werd gebouwd door de Dominicanen en is te vinden nabij het Vrijthof. In het noordelijke deel van de kerk zijn op de gewe...
De historische Sint-Servaasbrug is een 160 meter lange stenen boogbrug over de rivier de Maas. De brug werd eind 13de eeuw gebouwd, ter vervanging van een ingestorte Romeinse brug. Oorspronkelijk telde de brug negen bogen, maar omdat één bo...

© TravelTalia | Vakantiemakers | Cooky Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL
logo
X
TravelTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!